Laser Tilkka är ett privat företag i finsk ägo inom hälsovårdsbranschen. Här utnyttjar erfarna kirurger och välrenommerade specialister de nyaste operationsteknikerna och vårdmetoderna inom sitt område.  Laser Tilkkas specialområde är hudens laserbehandlingar samt skuminjektions- och laserbehandlingar av åderbrock. Sjukhuset Tilkka erbjuder operationstjänster inom flera specialområden och på sjukhuset utför man både stora krävande operationer och snabba polikliniska ingrepp. Ögon Tilkkas specialområde är starroperationer.  Laser Tilkka verkar i Helsingfors i det tidigare militärsjukhuset Tilkkas nyrenoverade utrymmen.